Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. z siedzibą w Zelowie realizuje, w ramach Konsorcjum Plantarum Projekt pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.
       

Celem projektu jest przygotowanie strategii kompleksowego wykorzystania rodzimych surowców roślinnych oraz rozpropagowanie wartościowych roślin zielarskich, w różnych gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów kosmetycznych, wyrobów medycznych, suplementów diety, oraz jako karma dla zwierząt hodowlanych i źródło biomasy, którą stanowi materia organiczna ulegająca biodegradacji.

Rolą Fabryki Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. jest wykorzystanie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ramach Konsorcjum w nowo zaprojektowanych formulacjach kosmetycznych, które w późniejszym czasie zostaną wdrożone do produkcji i znajdą się na rynku. Planowane jest stworzenie receptur kilkunastu kosmetyków należących do różnych grup asortymentowych takich jak m. in.: kremy, balsamy, żele pod prysznic, których działanie będzie opierało się o naturalne składniki aktywne zawarte w ekstraktach roślinnych pozyskanych w ramach Projektu.

W związku z zaplanowanymi działaniami prowadzącymi do zrealizowania celu Projektu, Zarząd Spółki Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. z siedzibą w Zelowie, z dniem 13 września 2017 roku postanowił wszcząć czynności mające na celu wyłonienie wykonawcy: roboty budowlanej w ramach zadania pn.:


  • Zakup linii pilotażowej – moduł instalacji gazowej”,


oraz dostawy w ramach zadania pn.:


  • Zakup linii pilotażowej – dostawa trzech modułów”,


W ramach procedur o udzielenie zamówień Spółka ma zamiar pozyskać wykonawców mogących wykonać zadanie polegające na zakupie elementów służących do budowy linii pilotażowej do produkcji wyrobów aerozolowych.

Planowany termin otwarcia ofert to 20 listopada 2017 r.

W dniu 10.01.2018 roku Prezes Zarządu F.K. Pollena – Ewa S.A., Cezary Bijak, podpisał umowę dostawy, której przedmiotem jest zakup elementów służących do budowy linii pilotażowej do wytwarzania wyrobów aerozolowych. Maksymalny termin realizacji umowy określono na 6 listopada 2018 roku.

Ogłoszenia