REGON: 470035135

 

NIP: 7270125554

 

KRS: 0000011250

Członkowie reprezentacji:  

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Bijak Cezary Prezes Zarządu

   

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2001-05-10
Poczta: Zelów
Kod pocztowy: 97-425
Ulica: Zachodnia 25
Miejscowość: Zelów
Gmina: ZELÓW
Powiat: BEŁCHATOWSKI
Województwo: łódzkie
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data rozpoczęcia działalności: 1945
Adres WWW www.pollenaewa.com.pl